naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

žákovský parlament


o nás:
- pracují zde žáci 4. – 9.roč, jsou voleni 1 – 2 zástupci ze třídy
-volby probíhají ve třídách podle pravidel, která si sami stanovíme, buď v závěru šk.roku nebo v září
-na schůzkách a při své práci se řídíme pravidly, které si sami sestavíme
- scházíme se podle potřeby vždy v termínu: pondělí v 7:15
- získáváme podněty ze tříd (akce, provozní požadavky)
- 4x/rok máme nárok na volné dopoledne – hry, plánování, reflexe

význam parlamentu pro žáky:
- zapojují se do života školy
- zlepšují klima školy – mapují situaci pomocí vlastních dotazníků
- učí se otevřené komunikaci s vedením školy a učiteli, mezi třídami…
- získávají schopnost spolupracovat, respektovat úsilí druhých
- rozvíjí ohleduplnost a toleranci k odlišnostem kultur
- učí se vlastními silami realizovat akce, které si sami naplánují
role v parlamentu:
- IT: zapisuje program schůzek, zakládá materiály
- mluvčí: zprostředkovává kontakt s vedením, vyučujícími
- nástěnkář: zajišťuje dostupnost informací
- „rychlá noha“: v případě potřeby rychle svolá ostatní k bleskové poradě
- fotograf
- spojka: informuje ve třídách, které ještě svoje zástupce nemají (1. - 3.roč.), o dění v ŽP

 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž