naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

školní poradenské pracovištěTento projekt RAMPS - VIP III financuje EU

Kontakt
PhDr. Alena Wagnerová
Školní poradenské pracoviště Volary, U Nádraží 512, 38451 Volary
e-mail: alwag@seznam.cz
Telefon: +420 605 512 335

Konzultační hodiny
PO: 8.00 – 15.30 - konzultace
      9.45 – 10.00- konzultace pro žáky
      13.00-14.00 – konzultace pro učitele
Út: 8.00 - 15.30 - konzultace
      9.45 – 10.00:konzultace pro žáky
      13.00 – 14.00: konzultace pro učitele
      14.00 – 15.00: konzultace pro rodiče
PÁ: (1. a 3. v měsíci): vyšetření a konzultace pro objednané klienty

Po osobní domluvě kdykoliv – tel. 605 512 335
Krizová intervence okamžitě.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, milí žáci!
Od letošního školního roku máte možnost (v rámci systémového projektu VIP kariéra III, financovaného z Evropských sociálních fondů) využívat služeb školní psycholožky. 
Tato služba je na škole nová, a byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem. Vám, rodičům, a také učitelům vašich dětí by měla přiblížit a usnadnit poradenské sužby v otázkách výchovy a výuky dětí.
Hlavní náplní práce je tedy pomáhat žákům zvládnout nároky, které jsou na ně při vyučování kladeny s ohledem na jejich individuální možnosti, pomáhat řešit příčiny slabého prospěchu dětí, uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků a pomáhat řešit jejich osobní problémy.
Co můžete tedy od školního psychologa očekávat?
Děti se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, jsou ve škole neúspěšné, neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, zapamatováním si látky, s chováním, necítí li se dobře ve třídě, mají-li problémy se spolužáky, s některým z učitelů, když je trápí tréma, strach ze zkoušení, když prožili traumatizující zážitek (autonehodu, úmrtí v rodině, rozvod rodičů,aj.).
Školní psycholožka nabízí své služby také
rodičům, popřípadě zákonným zástupcům dítěte. Můžete konzultovat otázky vhodného vedení dítěte, různé výchovné obtíže a problémy, ale i způsoby správné přípravy na vyučování, kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomoci můžeme při rozhodování o připravenosti budoucího prvňáčka na vstup do školy, pomoci vyřešit i případný odklad školní docházky. U starších dětí pak pomoci vybrat pro dítě tu správnou školu, na které by bylo vhodné dále pokračovat po ukončení deváté třídy vzhledem k jeho nadání i osobnostním předpokladům.
Školní psycholog úzce spolupracuje s
pedagogy, pomáhá jim řešit výchovné a výukové problémy s žáky, zlepšit atmosféru ve třídě, spolupracuje na prevenci negativních jevů (záškoláctví, šikana,apod.), pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.
Ke školní psycholožce se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje s jednotlivými dětmi, může ale pracovat i se školním kolektivem. 
K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí.
S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 
Přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat nebo trápit. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Jistě najdeme řešení i toho Vašeho. 
Pro žáky a rodiče naší školy je tato služba bezplatná.
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž