naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

úvodní stránka

úvodní slovo


Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách
Základní školy Volary, okres Prachatice.

aktuality

ZÁPISY
DO PRVNÍCH TŘÍD

Od úterý 17. 3. se uzavírá Základní škola ve Volarech pro zaměstnance i veřejnost.

Komunikace s učiteli a vedením bude probíhat telefonicky nebo e-mailem. I nadále sledujte úložiště, které je průběžně doplňováno.

Žádost o ošetřovné vyřizujeme přes e-mail petr.horalek@zsvolary.cz 
(bude Vám zaslána elektronicky)

Zaměstnanci školy přejí všem hodně zdraví, klidu a optimismu v těchto náročných dnech. 

Povinné učební materiály najdete ZDE
Úložiště sledujte pravidelně, bude průběžně doplňováno o nové úkoly.


Slovo školního psychologa 3
Pár řádek o koronavirové psychohygieně
Od chvíle, co přišla doba virová, se v našich životech mnohé změnilo. 
                                                                                
  pokračování...  

Poradenská činnost školní psycholožky pro karanténní období
Telefonické konzultace na č. 778 715 801
Denně od 10 do 12 h
- v případě akutní potřeby kdykoli
nebo mailem alwag@seznam.cz

Jihočeský zvonek 2020
Školní kolo tradiční pěvecké soutěže dětí 1. stupně se letos konalo 6. 3. v učebně hudební výchovy.
  pokračování...   

Masopust 2020
                                                                                
  pokračování...   

ZŠ Volary má talent 2020
                                                                                
  pokračování...   

Fotosoutěž vstupuje do 16. ročníku
Mgr. Lumír Vozábal seznámil žáky u příležitosti pololetního oceňování s novým tématem školní fotosoutěže.
                                                                                
  pokračování...   

Předávání pochvalných listů
za druhé čtvrtletí a první pololetí školního roku 2019/20 se uskutečnilo v rámci pondělních třídnických hodin 27. 1.
                                                                                
  pokračování...   

Na Kytici uprostřed ledna
se do Národního divadla v Praze vydali slavnostně oblečeni a naladěni zájemci z řad žáků 2. st. a p. učitelek.
                                                                                
  pokračování...   

Čertovský den 2019
Spousta legrace s trochou mrazení v zádech byl letošní program připravený nejstaršími žáky a jejich třídními učitelkami pro děti z prvního stupně.
                                                                                
  pokračování...   

Biologická olympiáda
„Těžký život ve vodě“ není titulek týkající se reportáže z plaveckého výcviku, ale námět letošního ročníku biologické olympiády pro kategorii C a D.
                                                                                
  pokračování...   

Žákovský Parlament hostem v Senátu
Na půdě Senátu ČR jsou každoročně představovány projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně zrealizovaly a které jsou zajímavé i pro ostatní školy.
                                                                                
  pokračování...   

Módní přehlídka 4. A
Jen málokterý domácí úkoly plnily děti s takovou chutí, jako promyslet si na příští hodinu slohu zajímavé oblečení, ve kterém by se mohly před ostatními spolužáky předvést a průběh akce zároveň komentovat.
                                                                                
  pokračování...   

Jak se daří Peterovi?
Informace, které jsme prostřednictvím Centra Narovinu dostali o našem adoptivním africkém studentovi, nám udělali velkou radost.
                                                                                
  pokračování...   

Vánoční trhy na podporu afrického studenta Petera Odhiambo Kipasi - 28. 11. 2019
                                                                                
  pokračování...   

Dílny s rodiči
Předvánoční čas je jako stvořený k návštěvám.
                                                                                
  pokračování...   

Předávání pochvalných listů za vzorné plnění školních povinností v 1. čtvrtletí školního roku 2019
18. 11. jsme potleskem a malými odměnami, které byly pořízeny díky rodičovským příspěvkům SRPDŠ, pogratulovali těm žákům, kteří dva a půl měsíce pracovali v rámci plnění svých školních povinností naprosto bezchybně.
                                                                                
  pokračování...   

Vítejte ve čtenářské restauraci!
Kvalitní a chutnou nabídku všech možných literárních žánrů předložila ve své knižní restauraci paní učitelka Lenka Slabyhoudková žákům své třídy 6. A a pěti kolegyním z prvního stupně, které se přišly na zajímavou hodinu literární výchovy podívat. 
                                                                                
  pokračování...   

Vím, co smím a Identikit - preventivní programy s tiskovou mluvčí Policie ČR 
                                                                                
  pokračování...   

Karel IV. ve IV. třídách
Naučný program obohacující vlastivědnou látku absolvovali děti ze čtvrtých tříd pod vedením p. M. Grillové.
                                                                                
  pokračování...   

Anička, písnička a Trumpetiáda
Příjemný hudební zážitek a zároveň opakování učiva hudební výchovy přivezl našim žákům dechový soubor Brasstet.
                                                                                
  pokračování...   

Dopravní výchova v DDM Volary 2. A
O tom, jak se správně chovat v silničním provozu, se v programu DDM dozvěděli a své vědomosti a dovednosti předvedli žáci druhých tříd.
                                                                                
  pokračování...   

Programy NPŠ - Proč ptáci létají - 7. B
Alespoň jednou ročně se každá třída setkává v rámci výuky o přírodě s Mgr. Stanislavem Čtvrtníkem a Mgr. Martinou Maunovou.
                                                                                
  pokračování...   

Leonardo da Vinci v tělocvičně
Naučný pořad o geniu Leonardu da Vinci přivezli na naši školu naši oblíbení hosté - skupina Pernštejni.
                                                                                
  pokračování...   

Procházka třídami 1. stupně
                                                                                
  pokračování...   

Procházka třídami 2. stupně
                                                                                
  pokračování...   

Poprvé v lavicích
První den ve škole patřívá ke dnům, které v životě člověka zanechávají silnou stopu a naprostá většina z nás si tyto okamžiky vybavuje po celý život.
                                                                                
  pokračování...   

Předání certifikátů Cambridge English 2019
I v loňském školním roce završili někteří žáci školy studium angličtiny - nad rámec svých povinností -složením závěrečné zkoušky YLE tests (Starters, Movers, Flyers) Cambridge English.
                                                                                
  pokračování...   

Školní rok 2019/2020 zahájen!
Po dvouměsíční přestávce se v prostorách školy setkali žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci, rodiče a prarodiče.
                                                                                
  pokračování...   

Seznam pomůcek pro žáky 6. – 9. ročníků

Rozloučení s vycházejícími žáky
má premiéru vždy ve čtvrtek odpoledne v sále radnice.
                                                                                
  pokračování...   

Cyklus besed s p. Markétou Grillovou
uzavřel v letošním školním roce program s názvem Svatojánské období.
                                                                                
  pokračování...   

Kyberšikana nesmí být tabu!
O tom, že pohyb na sociálních sítích může člověku také život zkomplikovat, ba jej i ohrozit, besedovali v závěru školního roku žáci 4. ročníků s prap. Bc. Ivou Muzikovou z Obvodního oddělení Policie ČR ve Volarech.
                                                                                
  pokračování...   

Spaní ve škole 20. - 21. 6. 2019 - aneb My se školy nebojíme ani v noci!
I když je venku řádí bouřka, je nám spolu dobře. Nebývale velký počet tříd se sešel ke školnímu přenocování ve čtvrtek 20. června.
                                                                                
  pokračování...   

Zájezd do Velké Británie
se konal počátkem června, naši cestovatelé sice vzdorovali pravému londýnskému počasí, ale na náladě jim neubralo. 
                                                                                
  pokračování...   

Lehkoatletická olympiáda žáků 2. stupně
organizovaná tradičně v závěru školního roku probíhala letos navíc v duchu vzpomenutí na bývalého dlouholetého organizátora této akce.
                                                                                
  pokračování...   

5. B se loučí
Krásné poděkování své paní učitelce třídní V. Kuboňové připravili žác
                                                                                
  pokračování...   

Přijatí žáci 2019-20

5. A se loučí
se svou paní učitelkou třídní se v pátek odpoledne 14. 6. ve společenské místnosti školy sešla kompletní sestava třídy 5. A. 
                                                                                
  pokračování...   

Pasování na čtenáře 2019
V pátek 14. 6. 2019 jsme v obřadní síni Městského úřadu Volary do řad čtenářů přivítali žáky prvních ročníků naší školy.
                                                                                
  pokračování...   

Besedy o konci 2. sv. války ve Volarech
Besedy o konci 2. sv. války ve Volarech se zaměřením na Pochod smrti vedla v těchto dnech s našimi žáky Mgr. Alena Lazarovičová. 
  pokračování...   

Oslava osvobození města Volary – 2. 5. 2019
                                                                                
  pokračování...   

Hudební program Pavla Hraběte
29. 4 a 3. 5. měly děti z prvního stupně a šestých ročníků možnost poslechnout i vyzkoušet hru na méně známé dechové nástroje. 
                                                                                
  pokračování...   

Do Písku za odměnu
Díky spolupráci s MAS Šumavsko se 26. 4. vydalo přes čtyřicet žáků z 3. – 5. ročníků do písecké Sladovny.
                                                                                
  pokračování...   

Volaráček vítězí
S velkou radostí oznamujeme, že Volaráček se stal letos ve své kategorii vítězem krajské soutěže školních časopisů!
                                                                                
  pokračování...   

Dramathálové a Bechyňské jaro 2019
Letošní ročník jihočeské přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů, který se pod názvem Bechyňské jaro konal již po sedmadvacáté, otevírali svou hrou Kouzelnická škola členové dramatického kroužku při ZŠ Volary.
                                                                                
  pokračování...   

Předávání pochvalných listů za třetí čtvrtletí a vyhodnocení Velikonočního turnaje Parlamentu
                                                                                
  pokračování...   

Zápis prvňáčků pro školní rok 2019/2020
proběhl letos ve dnech 12. a 13. dubna.
                                                                                
  pokračování...   Škola jarní
Zima je za námi a s posledními chumelenicemi a mrazíky se zároveň objevují první pozdravy jara na chodbách, v pěstírně a v respiriu.
                                                                                
  pokračování...   

Na kola!
V pátek 22. 3. jistě mnozí žáci naší školy odcházeli ze školy sportovně naladěni a doufejme, že velká část z nich dala hned odpoledne do pořádku své jízdní kolo a využila krásného víkendu k prvním jarním vyjížďkám.
                                                                                
  pokračování...   

Pyžamový den
Po pečlivém průzkumu zájmu mezi spolužáky a pedagogickými pracovníky, uspořádal Žákovský parlament u příležitosti jarní rovnodennosti ve čtvrtek 21. března "Pyžamový den".
                                                                                
  pokračování...   

Recitátorky v okresní soutěži úspěšné!
Takto stručně daly shrnou tyto následující výsledky: 
                                                                                
  pokračování...   

Jihočeský zvonek - školní kolo
V pátek 8. března se uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek.
                                                                                
  pokračování...   

Recitační soutěž žáků 1. stupně
Ve středu 6. 3. 2019 se ve společenské místnosti ZŠ konalo školní kolo recitace dětí z prvního stupně.
                                                                                
  pokračování...   

Masopust a Pohádkový den 2019
V úterý 5. 3. zpestřil školu veselý průvod dětí ze školní družiny.
                                                                                
  pokračování...   

Zprávy z Afriky od Petera
Notebook, který se podařilo pro našeho adoptovaného studenta Petera Odhiambo Kipasi v loňském roce pořídit podstatně zjednodušil komunikaci mezi námi.
                                                                                
  pokračování...   

Voda – vyhodnocení fotosoutěže 2018 – 19
Za účasti vedení města – p. starosty Mgr. Víta Pavlíka, vedení školy, p. uč. Lumíra Vozábala a našeho bývalého žáka Matěje Madara proběhlo 4. února v tělocvičně vyhodnocení fotografické soutěže.
                                                                                
  pokračování...   

Předávání pochvalných listů za 2. čtvrtletí a 1. pololetí školního roku
S žáky, na které jsme opravdu pyšní, si tentokrát potřásl rukou kromě pana ředitel i starosta města Mgr. Vít Pavlík.
                                                                                
  pokračování...   

Skiareál Strážný - výcvikový kurz pro páťáky
Ve Strážném na sjezdovce se ve dnech před pololetním vysvědčením, 28. – 30. 1., konal lyžařský kurz pro žáky pátého ročníku.
                                                                                
  pokračování...   

Bublinková show ve školní družině
                                                                                
  pokračování...   

Rozloučení s betlémem
Zima je v plném proudu, ale svátky Vánoc jsou již za námi. Ještě týden po Třech králích, v období Epifanie, je možno v kostelech betlémy vidět.
                                                                                
  pokračování...   

Vánoční turnaj ve florbalu 2018
                                                                                
  pokračování...   

Družina dělá radost
Vánoční program pro rodiče a spolužáky spojený s výstavou cukroví, které po skončení akce paní vychovatelky předávají starším spoluobčanům se poprvé konal v roce 1989.
                                                                                
  pokračování...   

18. 12. Vánoční besídky pro rodiče
18. 12. pozvaly své rodiče na vánoční setkání děti hned ze tří tříd: 1. A, 2. B a 4. A.
                                                                                
  pokračování...   

Adventní zpívání
Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky.
                                                                                
  pokračování...   

Procházka Adventem a Biblická přísloví a rčení
jsou názvy pořadů, které pro naše žáky připravila lektorka spolku MOST Mgr. Markéta Grillová.
                                                                                
  pokračování...   

Patronáty nad prvňáky pokračují
Ve své bývalé třídě a u své milé paní učitelky Kateřiny Jandejskové se sešli žáci z 9. A, aby pomohli v hodině výtvarné výchovy.
                                                                                
  pokračování...   

Výstavní panely k výročí založení republiky
Nápaditá zpracování informací vztahujících se ke 100. výročí založení Československa si mohou děti i návštěvníci školy prohlédnout na výstavních panelech a vitrínách.
                                                                                
  pokračování...   

Akce pro vycházející žáky
Ve letošním školním roce se vycházející žáci již tradičně zúčastnili exkurze na Úřadu práce v Prachaticích - oddělení pro mládež a výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích . 
                                                                                
  pokračování...   

Exkurze v Elimu
20.11.2018 se žáci 8. tříd zúčastnili exkurze do místní firmy Elim spol.s.r.o. Exkurze byla připravena ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou.
                                                                                
  pokračování...   

Beseda o meteorologii ve 4. B
Dne 7.12. 2018 mezi nás do 4.B přišel Matyášův tatínek - pan Ivo Rolčík.
                                                                                
  pokračování...   

Vánoční trhy 2018
Školní trhy na podporu adopce na dálku se konaly ve čtvrtek 29. 11.
                                                                                
  pokračování...   

Předání pochvalných listů za 1. čtvrtletí 2018/19
V pondělí 26. 11. obdrželi ocenění žáci, kteří vynikají v pečlivé přípravě na vyučování.
                                                                                
  pokračování...   

Slabikářová slavnost
Krásný červený slabikář dostali naši prvňáci na malé školní slavnosti 19. 11. za přítomnosti vedení města a školy.
                                                                                
  pokračování...   

11. 11. 2018 nás opustil pan učitel Milan Mík
Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich srdcích.
                                                                                
  pokračování...   

Sázíme Strom Svobody
U příležitosti 100. výročí založení Československa se volarská škola připojila k tradici sázení lípy jako symbolu naší státnosti.
                                                                                
  pokračování...   

Praha divadelní a my v ní
Dne 18. října 2018 jsme se my, školní divadelní kroužek Dramathálové, vypravili na cestu do hlavního města Prahy. 
                                                                                
  pokračování...   

Hasím, hasíš, hasíme...
...dost už toho umíme.... mohlo napadnout diváky při pohledu na členy hasičského kroužku ve Volarech, kteří v pátek 5.10. předvedli u ZŠ spolužákům z 1. stupně celou řadu zajímavých dovedností.
                                                                                
  pokračování...   

Jak se rodí kytara
- pořad plný zábavy, písniček i poučení. 
                                                                                
  pokračování...   

Učitelé na britské ambasádě
Vysoký počet žáků přihlášených k závěrečným zkouškám Cambridge English zařadil naši školu do zvýhodněného programu.
                                                                                
  pokračování...   

Patronáty 9. ročníků
Prvním pěkným počinem v rámci patronátů nad letošními dětmi z nejnižších tříd byla pomoc s předáváním šatních skříněk a s obsluhou ve školní jídelně. 
                                                                                
  pokračování...   

Opakujeme si s Pernštejny
V loňském školním roce jsme dětem pomocí divadelního představení přiblížili pověsti řecké, letos si žáci od 3. do 8. tříd mohli podobně osvěžit učivo o českých bájných dějinách.
                                                                                
  pokračování...   

Školní rok 2018 - 19 zahájen!
Slavnostní shromáždění žáků, pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy přivítali v pondělí 3. 9. paní starostka Martina Pospíšilová a pan ředitel Petr Horálek.
                                                                                
  pokračování...   

Za uměním z města do školy a možná ještě dál...
Někdo si z prázdnin přiveze pohlednici a založí si ji doma, jiný výstavu soch, a není líný přivléct ji s sebou do školy.
                                                                                
  pokračování...   

Co se u nás děje o prázdninách?
Prohlédněte si fotografie, které dokumentují dění u nás v polovině hlavních prázdnin.
                                                                                
  pokračování...   

Volarští angličtináři v Budějovicích vynikají
Další rok završený úspěšným složením závěrečné zkoušky YLE tests (Starters, Movers, Flyers) mají za sebou studenti Cambridge English.
                                                                                
  pokračování...   

Mimořádná píle
Zcela mimořádnou píli v přípravě na vyučování prokázaly v období celých pěti let žákyně Gabriela Klementová a Tereza Svěchotová.
                                                                                
  pokračování...   

Michaely byly jedničky :-)!
V letošním roce se loučíme se dvěma vynikajícími žákyněmi: Michaelou Kadlecovou a Michaelou Tomáškovou.
                                                                                
  pokračování...   

měsíční plán práce

zprávy
z Parlamentu
ZŠ Volary

kde nás najdete

kalendář

dnes má svátek

návštěvník číslo

   

 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž