naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - Jihočeský zvonek aneb Se zpěvem jde všechno líp


Jihočeský zvonek aneb Se zpěvem jde všechno líp

Pěvecká postupová soutěž, která má na naší škole dlouholetou tradici a naši žáci už mnohokrát přivezli ocenění a výborně školu reprezentovali v nejvyšších krajských kolech.
Začátkem března proběhla na obou stupních školní kola, ze kterých postoupili nejlepší zpěváci a zpěvačky do okrskového kola, které naše škola organizuje již několik let. Toho letošního se ve středu 24.3.2010 zúčastnilo 42 žáků a kromě volarských zpěváků přijeli i žáci z Lenory, Nové Pece, Stožce a Strážného.
V příjemném prostředí ZUŠ výkony soutěžících ve 4 kategoriích posuzovala odborná porota ve složení : předseda poroty – František Zach, zástupce ředitele ZUŠ Volary, Lenka Wagnerová – uč. ZŠ Lenora, Mgr. Dana Koldinská – uč.1.stupně ZŠ Volary a Mgr. Radka Řezanková – uč. 2. stupně ZŠ Volary. Porota měla téměř 4 hodiny velmi nelehkou práci, protože pěvecké výkony byly velmi vyrovnané, i když tréma u některých sehrála svoji roli. 
0. kategorie – nepostupová - žáci 1. – 3. tříd: 1. místo – Jan Vršník
                                                                                  Eliška Simonová ZŠ Volary
                                                                                  Pavlína Matoušková 
                                                                                  Barbora Hůrková - ZŠ Nová Pec
                                                                    2.místo – Lukáš Hirschfeld
                                                                                  Kateřina Bártová ZŠ Volary
                                                                                  Monika Neumanová
                                                                                  Kristýna Sidorová – ZŠ Lenora
                                                                   3. místo – Tereza Bažatová – ZŠ Stožec
                                                                                  David Juráš – ZŠ Lenora
                                                                                  Adriana Lašková – ZŠ Nová Pec
                                                                    Čestné uznání – Jakub Schonbauer – N. Pec

Do okresního kola postupují :
1. kategorie – žáci 4.a 5. tříd – sólo: Aneta Dibďáková, Matěj Černý – ZŠ Volary
                                                     Scarlett Kotlárová - ZŠ a MŠ Strážný
                                             duo: Matěj Černý – Aneta Dibďáková
                                                     Vojtěch Andraschko – Matěj Černý
                                             trio: Aneta Dibďáková – Matěj Černý - Vojtěch Andraschko
2. kategorie – žáci 6.a 7.tříd - sólo: Vu Thu Anh, Markéta Bubnová, Martina Holová
                                             duo: Markéta Bubnová – Vu Thu Anh
                                                     Michaela Smolenová – Martina Holová
                                             trio: Michal Černý - Markéta Bubnová – Vu Thu Anh
                                             kvarteto: Michaela Marková - Michal Černý - Markéta 
                                                           Bubnová – Vu Thu Anh
3. kategorie – žáci 8. a 9. tříd – sólo: Eva Jurášová
Poděkování patří řediteli ZUŠ Mgr. Vítu Pavlíkovi za poskytnutí perfektního zázemí prostor ZUŠ, zástupci ředitele Františku Zachovi, DiS za pomoc při přípravě a organizaci celé soutěže, porotě, bývalým kolegyním – důchodkyním Janě Bauchové a Ing. Vladimíře Batistové za vypsání všech diplomů a čestných uznání, ředitelům okolních málotřídních škol ze Stožce, Lenory, Nové Pece a Strážného, SRPDŠ a řediteli ZŠ Volary Mgr. Petru Horálkovi, kteří tuto soutěž finančně každoročně zaštiťují. 
Do okresního kola, které se koná v polovině dubna v Prachaticích, volarské žáky připravují kolegyně Mgr. Dana Koldinská a Radka Řezanková. Pečlivě se zpěváky dolaďují texty, intonaci, výslovnost, nádechy, dynamiku … Žáci poměří své pěvecké dovednosti s vítězi okrskových kol z Prachaticka, Netolicka a Vimperska.Ve velké konkurenci jim přejeme hodně štěstí, držíme palce a věříme, že nejen s úsměvem, ale možná i se zpěvem půjde těmto našim žákům v životě všechno líp!                              Mgr. Lenka Slabyhoudková
                                                                                               organizátorka okrskového kola
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž