naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2018/2019


11. 11. 2018 nás opustil pan učitel Milan Mík

Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich srdcích.
A právě takovým člověkem jsi byl Ty, Milane.
Pan učitel Milan Mík přišel do volarské základní školy v roce 1971, hned po ukončení studia na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. V tomto období se volarský pedagogický sbor značně omladil. Začínající pedagogové se brzy sžili se svými mladými ale i stávajícími kolegy a vytvořili nejen veselou, ale i tvůrčí partu, která uměla vzít za práci, uměla si pomáhat a také se příležitostně výborně bavit. A právě pan učitel Milan Mík uměl vtipnými poznámkami, komentáři a glosami všechny rozveselit.. Jezdil po chodbách školy na kole, zamykal kolegy v kabinetech, uklízečkám schovával úklidové náčiní. Pravidelně všem roznášel jídelníčky a nikdy nezapomněl nakrmit školní ovečky. Měl upřímně rád lidi kolem sebe a tím se stalo, že postupně všichni – od dětí až po seniory měli rádi jeho.
Pro jeho veselou, milou a vlídnou povahu se na něj vždy při různých setkáních těšili jeho spolužáci ze ZŠ, ze střední školy i z vysoké školy, ale také jeho žáci, kterých bylo za 47 let učitelské praxe opravdu hodně. 
Učil matematiku a tělesnou výchovu. Vedl různé sportovní kroužky pro děti, ale i sám aktivně sportoval. Hrál s kamarády volejbal, rád lyžoval, jezdil na kole a později rád chodil se svými kamarády na turistické výpravy, kde společně zažili hodně legrace a kolega Milan nikdy v žádné taškařici nechyběl.
Ve svém osobním i občanském životě byl ale velice ukázněný a pozorný. Nikdy nezapomněl k čemukoli gratulovat všem zaměstnancům školy, jejich dětem i dětem jejich dětí, všem přátelům a známým. Doufejme, že si ten nekonečný seznam tady nezapomněl, protože si neumíme představit, že by nám aspoň v myšlenkách či snech nezavolal nebo nenapsal esemesku. A protože Milan nikdy s kytičkou v ruce nechyběl ani na žádném posledním rozloučení svých známých, přejeme mu, aby mu tam nahoře bylo s nimi dobře. 
Po chodbách školy byl výrazně slyšet jeho jadrný hlas, když vtipně a velmi hlasitě komentoval školní události a dění, čímž vyvolával úsměvy na rtech žáků i dospělých. 
Dosvědčuje to i poslední zpráva, kterou poslal do školy z Čerčan. Na fotky všech zaměstnanců, které dostal, reagoval takto:

„Vy divočáci, nemáte co na práci?! 
Ne, vážně, jak jste mi to poslali, krásně jste mě D O S T A L I (předali mi to při poledním klidu- dostali jste mě do neklidu). Je to od vás krásné milé - zkrátka jsou to pro mne moooc hezké chvíle. Myslel jsem, že mám city pod kontrolou + v malíčku, přesto jsem vytlačil slzičku. I když v mozku syslím, nic už asi nevymyslím . Moooc vás všechny zdravím, jenom řeším, jak se na vás
TĚŠÍM ! ! !

Dobrý Pastýř 
bez stáda“


A najednou jako když vítr sfoukne svíčku v otevřeném okně - chodby ztichly. 

Nadvládu přebral smutek, lítost a pocit prázdnoty.
Milý Milánku, byls člověkem, který měl v sobě tolik slunce, že jím dokázal prozářit životy druhých.

My všichni Tvoji vrstevníci, spolužáci, kolegové, kamarádky, kamarádi, žáci, přátelé a známí se s Tebou nyní naposledy loučíme a děkujeme osudu, že jsme měli to štěstí, žes tu s námi byl.
Milane Sbohem.....
A Bůh ví, možná někdy i na shledanou

Text: L. Macháčková
Foto: J. Fistrová 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž