naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - Začátek školního roku 2009-10


Začátek školního roku 2009-10

Slavnostní zahájení nového školního roku 1.září bylo poněkud netradiční. Žáci, učitelé a hosté se sešli na nově zbudovaném sportovním hřišti. Tohoto slavnostního setkání se také zúčastnili starostka města paní Martina Pospíšilová, místostarosta ing. Robert Pročka a radní Jan Zámečník a zástupce tisku a kabelové televize. V tento den jsme nejen zahajovali nový školní rok, ale také slavnostně otevírali nové hřiště. Na žáky čekalo ve třídách další překvapení. Posadili se tam do nového nábytku. Hřiště a nábytek jsme získali v rámci projektu Modernizace Základní školy Volary, který je financován z evropských fondů, v celkové hodnotě 7,2 mil. Kč. 
Třídní učitelé jednotlivých tříd jsou: 1.A Mgr. Hana Cigánková, 1.B Mgr. Dana Koldinská, 2.A Mgr. Iva Harvalíková, 2.B Mgr. Vladislava Kuboňová, 3.A Mgr. Eliška Horálková , 3.B Mgr. Marie Pincová, 4.A Miroslava Gajdošová, 4.B PaedDr. Mirka Šváchová, 5.A Mgr. Kateřina Jandejsková, 5.B Mgr. Jan Švácha, 6.A Bc. Petra Halamová-Šimanová, 6.B Mgr. Štěpánka Andraschková, 7.A Mgr.Andrea Jílková, 7.B Mgr. Marie Havlíková, 8.A Mgr. Pavlína Pavlíková, 8.B Mgr. Lenka Slabyhoudková, 9.A Mgr. Milan Mík, 9.B Mgr. Ivana Černá. Další učitelé bez třídnictví: Mgr. Radka Řezanková, Mgr. Jan Sýkora, Mgr. Jaroslav Šiman. Ve školní družině se budou o děti starat paní vychovatelky: Jitka Vršníková ,Petra Andraschková a v odpolední družině ve třetím oddělení Martina Wágnerová. Na tento školní rok se nám podařilo zajistit do prvních tříd asistenta pedagoga, který bude prvňáčkům pomáhat v jejich začátcích na základní škole. Velkým úspěchem je zřízení poradenského pracoviště psychologa. Na konci minulého roku jsme se zapojili do projektu VIP Kariera, který koordinuje poradenské pracoviště na základních školách. Psychologické pracoviště povede PhDr. Alena Wágnerová. Výchovnými poradci na naší škole jsou: na prvním stupni Mgr. Dana Míková a na druhém stupni Mgr. Ivana Černá. Nový školní vzdělávací plán mají na starosti koordinátorky Mgr. Lenka Slabyhoudková a Mgr. Marie Pincová. Mgr. Jaroslav Šiman je koordinátorem přes výpočetní techniku.
V naší škole je 350 žáků, z toho na prvním stupni 191 a na druhém 209. Školní družinu navštěvuje ve třech odděleních více než 70 žáků prvního stupně. 
Zápis do 1. třídy se uskuteční ve dnech 21.,22. a 23.1.2010, konzultace s rodiči budoucích prvňáčků proběhne 2.6.2010. Školní vzdělávací program je nyní ve třetí a osmé třídě. Plavecký výcvik bude probíhat pro 3.,4.,5. ročníky. Opět se nám podařilo zajistit lyžařský výcvik v Českých Žlebech pro sedmé ročníky a pro osmé ročníky připravujeme letos novinku- turistický kurz. Budeme se připravovat na milénium výročí Zlaté stezky. 10. prosince se budou konat vánoční trhy, na které bude navazovat Den Afriky. V tomto školním roce začínáme pracovat na přípravě 30. výročí existence nové budovy základní školy, které budeme slavit v roce 2011. 22.4.2010 oslavíme Den Země. V minulém školním roce se nám podařila navázat spolupráce s partnerskými školami na Slovensku v Prievidzi a německou Základní školou v Rohrnbachu. V započaté spolupráci budeme pokračovat i v novém školním roce. 30.9.2009 žáci uvidí spolupráci pohraniční policie s jednotným záchranným systémem. Bude samozřejmě probíhat spousta jiných soutěží, akcí, které máme naplánovány na tento školní rok.
Telefonické spojení na první stupeň: 388333101, 388334353, mobil zástupkyně Mgr. Dany Míkové: 606437447, druhý stupeň 388333162, mobil zástupce Mgr. Lumíra Vozábala: 606442931, ředitele Mgr. Petra Horálka: 388333292, mobil: 724212048, školní jídelna 388333332, mobil 721843550, webové stránky školy jsou www.zsvolary.cz. 
Vážení rodiče a spoluobčané, přejeme dětem i nám všem, abychom se ve škole scházeli rádi a aby byl celý školní rok pro všechny úspěšný. 
                                                                                                     Za vedení školy Petr Horálek.
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž