naše škola

to jsme my

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní jídelna
dokumenty
rozvrhy
poradenské pracoviště
kariérní poradenství
žákovský parlament
pěvecký sbor učitelů
akce + fotogalerie
výzdoba školy
registr oznámení
napište nám
autor stránek
prohlášení provozovatele webových stránek

naše město

Kvalitní školní časopis

Britské centrum JU

OPVV, iROP
 

fotogalerie - 2011/2012


Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Redakční rada školního časopisu Volaráček jela do Prahy představit náš školní časopis, vyměnit zkušenosti s ostatními redakcemi a nasbírat nové poznatky z oblasti čtenářské gramotnosti a mediální výchovy.
Program workshopu: 1) představení jednotlivých redakcí
2) lekce mediální výchovy
3) tvůrčí dílna s vlastní prezentací
4) beseda s profesionály z časopisu Můžeš
V úvodu se představilo všech 7 redakcí školních časopisů, které přijaly pozvání občanského sdružení Abeceda, které celou akci zorganizovalo. Náš časopis Volaráček představily redaktorky Sandra a Vendy, ostatním redakcím promítly na interaktivní tabuli naše poslední lednové vydání a vyměnily s nimi několik čísel našeho časopisu.
V lekci mediální výchovy jsme vyposlechli pana Dalibora Dudka, garanta celé akce, který nastínil, co by v takovém školním časopise nemělo chybět, dostali jsme několik cenných rad, které se týkaly novinářské etiky, tvůrčí práce redakcí a funkce reklamy v dnešních médiích.
Pak už jsme rozdělili a začali pracovat na tvorbě reklamního textu. My jsme si ze 3 úkolů vybrali reklamu na náš časopis. Bylo docela těžké v krátkém časovém úseku něco pořádného vymyslet, ale dali jsme se do práce. Holky – redaktorky tvořily text a kluci – kreslíři se ho snažili doplnit vhodnými obrázky. Myslíme, že se nám to povedlo, protože ostatní se při naší prezentaci zasmáli a zatleskali zejména naší slovní hříčce, kdy „naši předkové s voly vorali, ale Volaráček ještě neznali…“ V současné době reklamu vylepšujeme, takže zakupte si březnové vydání a „výhodu máte, že Volaráček znáte!“
V závěru jsme se na zajímavé besedě mohli profesionálních redaktorů časopisu „Můžeš“ zeptat na cokoli z novinářské práce. Na památku jsme dostali pamětní list a pěknou knížku o tvůrčím psaní. 
Za cenné zkušenosti, které jsme v Praze získali, děkujeme p. řed. Petru Horálkovi, který celou akci podpořil, p. zást. Lumíru Vozábalovi za technickou pomoc při tisku materiálů, řed. ZUŠ p. Vítu Pavlíkovi za bezpečný odvoz. Příjemné chvíle při čtení!
                                                                                  Redakční rada školního časopisu Volaráček
 

úřední e-deska

úřední e-deska

eduroam

školní program

školní časopis

žákovský parlament

CEDU

to jsme my

to jsme my

další fotografie

Masopust ve školní družině

Bubnujeme… 

Výstava cukroví

Workshop redakcí školních časopisů – Dům čtení Praha

Vánoční den

Módní přehlídka

Týden knihoven – Městská knihovna Volary

Výchovný pořad Zayferus


Poděkování všem učitelům

Školní lehkoatletická olympiáda na II.stupni

Školní lehkoatletická olympiáda na I.stupni

Loučení tříd 9.A a 9.B se základní školou

Loučení třídy 5.A se svou třídní učitelkou Mirkou Gajdošovou

Když je tma…

Divadlo žije!

Líto v 1.A

Poslední den 1.pololetí

Školní kolo
Olympiády z Čj

Malování na hrnky, placky a hedvábí

Dravci

Vernisáž

Výlet do Planetária

Jihočeský zvonek
Jihočeský zvonek
Ve zvířecí kůži
Ve zvířecí kůži
Netradičně velikonoční trhy
Netradičně velikonoční trhy
Loučení devátých ročníků'
Loučení devátých ročníků
Berousek
Berousek
Výlet Prášily
Výlet Prášily
Naučný pořad třicetiletá válka
Naučný pořad třicetiletá válka
Letecká fota
Letecká fota
Výlet do Prachatic
Výlet do Prachatic
Fotosoutěž
Fotosoutěž